BIM 4D, 5D, 6D …

De mogelijkheden van BIM eindigen niet bij drie dimensies. Door nog meer gegevens en werkprocessen aan het model toe te voegen, creëren we een database met een schat aan informatie over het bouwwerk. Bijvoorbeeld op het gebied van planning (4D), kosten (5D) en beheer en onderhoud (6D). Hier spreken we dan ook niet meer van dimensies, maar van domeinen.

Meer inzicht, betere sturing
BIM optimaal benutten? Schakel dan FIT in. Aan de hand van een 4D-model plaatsen we de bouw in het perspectief van tijd. Dit geeft niet alleen veel inzicht, maar maakt het ook mogelijk om bijvoorbeeld just-in-timeleveringen goed te plannen. Inzichtelijk maken wat de kosten per bouwdeel zijn of welk effect een wijziging heeft op de kosten? Dat kan met een 5D-model. Wie de stap naar 6D zet, heeft een uitstekende basis voor duurzaam en verantwoord beheer en onderhoud op basis van total cost of ownership.